สตรีนิยม

ในประเทศไทย มีกลุ่มนักกิจกรรมสตรีนิยมจากหลายสาขาที่ทำงานอย่างแข็งขันและต่อเนื่องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นธรรมในสังคม FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวด้านสตรีนิยมในประเทศไทย นอกจากนี้ องค์กรเยาวชนยังเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ FES ได้ให้ความสำคัญและร่วมสร้างฐานคิดในเรื่องความเป็นธรรมทางเพศ เพศภาวะและเพศวิถี รวมทั้งสิทธิผู้หญิงอีกด้วย 

เอกสารเผยแพร่

Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2024

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB, PDF-File)


Thailand Gewerkschaftsmonitor

Thailand Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม