เอกสารเผยแพร่

Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2024

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB, PDF-File)


Thailand Gewerkschaftsmonitor

Thailand Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Energy sector workers in transition

Kulkolkarn, Kiriya

Energy sector workers in transition

Strategies for a collaborative approach in Thailand
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (140 KB, PDF-File)


Circular economy in Thailand

Tambunlertchai, Kanittha; Vassadumrongdee, Sujitra

Circular economy in Thailand

Steps towards a transition in plastic packaging and food waste management
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (310 KB, PDF-File)


COVID-19 crisis and women in Asia

Barry, Coeli; Kahlon, Harpreet

COVID-19 crisis and women in Asia

Reflections from COVID-19 and the prospects for gender justice in Thailand
Kathmandu, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


[Smart city - social city]

[Smart city - social city]

[Putting people first]
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (18 MB, PDF-File)


Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (6,8 MB PDF-File)


[Icons of gender justice]

[Icons of gender justice]

[Paving the way for women's rights in Asia]
Bangkok, 2022

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (28 MB, PDF-File)


Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Cheeppensook, Kasira

Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Geopolitics of the pandemic in Thailand
Singapore, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (280 KB, PDF-File)


On-demand food delivery

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

On-demand food delivery

Emerging realities in Thailand's platform-mediated work
Bangkok, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (590 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา