แรงงานและการเจรจาทางสังคม

อนาคตของงาน

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดคำถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อรูปแบบในอนาคตของงานและการจ้างงาน การเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามา ขณะที่บางอย่างก็กำลังเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล และระบบอัตโนมัติ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะที่ความเสี่ยงมีอยู่ในหลายด้าน เช่นงานรูปแบบใหม่ที่ไม่มั่นคง การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอาจจะมีประโยชน์ต่อคนงาน หากมีการดำเนินมาตรการที่ถูกต้องได้ทันเวลา FES ประเทศไทย ทำงานกับขบวนการแรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและความรู้ จัดตั้งแนวร่วม และพัฒนาแนวคิดในอันที่จะจัดปรับสภาพแวดล้อมสำหรับงานที่มีคุณค่าในอนาคต

ความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน

FES ทำงานกับเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนงานและองค์กรประชาสังคมเพื่อระบุประเด็นปัญหาร่วม และกำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันในการจัดการกับปัญหาดังกล่าว ความร่วมมือนี้ช่วยให้เครือข่ายสามารถรณรงค์ให้หน่วยงานราชการในท้องถิ่นและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ให้การดูแลคุ้มครองคนงานที่ดีกว่าเดิม อันเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่ได้รับ

แต่เดิม สหภาพแรงงานมักมีความลังเลต่อการทำงานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ แต่ปัจจุบันเราจะพบว่าสหภาพแรงงานเริ่มรับแรงงานข้ามชาติเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคหัตถอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่รอบๆ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจำนวนมาก FES สนับสนุนความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน รวมทั้งการพัฒนาขบวนการแรงงานที่ครอบคลุมทั่วถึงและทุกคนมีส่วนร่วม

เอกสารเผยแพร่

Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2024

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB, PDF-File)


Thailand Gewerkschaftsmonitor

Thailand Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

Follow us on Facebook

Follow us on Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม