การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) นักวิชาการและ think tanks ด้านเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ องค์กรภาคประชาชน องค์กรแรงงานและสื่อมวลชนเป็นสมาชิกหลักของชุมชนนโยบายแห่งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาแนวคิดและนโยบายใหม่ๆ สร้างรูปแบบการพัฒนาเพื่อความเป็นธรรมในสังคม ความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น หลังจากได้อภิปรายเรื่องการจัดเก็บภาษีไป ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เวทีอภิปรายจะครอบคลุมแง่มุมต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รูปแบบการจ้างงานแบบใหม่ การฝึกทักษะใหม่ การศึกษาและนวัตกรรม รวมถึงมิติทางสังคมของอินเตอร์เนต ทั้งด้านความมั่นคง ความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในข่าวสารข้อมูลและในการแสดงออก

เอกสารเผยแพร่

[Icons of gender justice]

[Icons of gender justice]

[Paving the way for women's rights in Asia]
Bangkok, 2022

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (28 MB, PDF-File)


Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Cheeppensook, Kasira

Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Geopolitics of the pandemic in Thailand
Singapore, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (280 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา

Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด