เอกสารเผยแพร่

Thailand caught in the vertigo of change

Saxer, Marc

Thailand caught in the vertigo of change

how to resolve the political crisis?
Berlin;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (270 KB, PDF-File)


In the vertigo of change

Saxer, Marc

In the vertigo of change

how to resolve the political crisis?
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,1 MB PDF-FIle)


[In the vertigo of change

Saxer, Marc

[In the vertigo of change

how to resolve the political crisis?]
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (490 KB, PDF-FIle)


[Asian media barometer

[Asian media barometer

a locally based analysis of the media landscape in Asia ; Thailand 2010
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Asian media barometer

Asian media barometer

a locally based analysis of the media landscape in Asia ; Thailand 2010
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


[ILO convention 87 and 98

Sakdina, Chatrakul Na Ayudhya

[ILO convention 87 and 98

why ratify
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (9 MB, PDF-File)


Social democratic parties in Southeast Asia

Hofmann, Norbert von

Social democratic parties in Southeast Asia

chances and limits
Bonn, 2009

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (180 KB, PDF-File)


[Progress report on Thai labour movement 2008

Thanachaisethavut, Bundit

[Progress report on Thai labour movement 2008

Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (96 MB, PDF-File)


Thai labour movement

action and developments
Bangkok;Bonn, 2007f, 2008:

Go to Publication


People in dialogue, people for peace

People in dialogue, people for peace

making steps towards conflict transformation in Southern Thailand
Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (49 MB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด