เอกสารเผยแพร่

[Progress report on Thai labour movement 2008

Thanachaisethavut, Bundit

[Progress report on Thai labour movement 2008

Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (96 MB, PDF-File)


Thai labour movement

action and developments
Bangkok;Bonn, 2007f, 2008:

Go to Publication


People in dialogue, people for peace

People in dialogue, people for peace

making steps towards conflict transformation in Southern Thailand
Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (49 MB, PDF-File)


Guidelines on ... "youth active citizenship"

Maithreephun, Warapark

Guidelines on ... "youth active citizenship"

Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (30 MB, PDF-File)


[From the news for front to Thai media guidelines on conflict senitive reporting

Bangkok;Bonn, 2010

Go to Publication (460 KB & 7,3 MB PDF-Files)


Through our eyes

Through our eyes

windows into the lives of affected people from the deep South
Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (241 MB, PDF-File)


[Handbook for dialogue and collaborative action

Wagner, Jost

[Handbook for dialogue and collaborative action

Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (12 MB, PDF-File)


[Raindrops on fire

the power of life and inspiration for peace ; voices of 50 women form the deep South
Bangkok;Bonn, 2010

Go to Publication (16 MB, PDF-Files)


[60th anniversary universal declaration of human rights

[60th anniversary universal declaration of human rights

rules and guarantee for survivial
Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,8 MB PDF-File)


Thailand in der Krise

Rodić, Vesna

Thailand in der Krise

der Kampf um Macht, Geld und Demokratie
Bonn, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (205 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด