เอกสารเผยแพร่

Südthailand

Wagner, Jost

Südthailand

Berlin;Bonn, 2007

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,1 MB, PDF-File)


The Thai labour movement in 2006

Thanachaisethavut, Bundit

The Thai labour movement in 2006

action and developments
Bangkok;Bonn, 2007

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (6,1 MB PDF-File)


[Future of social democracy

Meyer, Thomas

[Future of social democracy

Bangkok;Bonn, 2007

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,1 MB PDF-File)


[The Thai labour movement in 2006

Thanachaisethavut, Bundit

[The Thai labour movement in 2006

action and developments
Bangkok, 2007, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,2 MB, PDF-File)


[Manual on workers' participatory role in the drafting of 2007 constitution

[Manual on workers' participatory role in the drafting of 2007 constitution

Bangkok, 2007, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Electoral reform and party system in East Asian democracies

Croissant, Aurel

Electoral reform and party system in East Asian democracies

a comparative analysis with implications for Thailand
Bangkok;Bonn, 2010

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (290 KB, PDF-File)


Neuwahlen in Thailand

Rodić, Vesna

Neuwahlen in Thailand

ein Etappensieg für die Demokratie
Bonn, 2006

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (237 KB, PDF-File)


Machtwechsel in Thailand

Rodić, Vesna

Machtwechsel in Thailand

das moralische Dilemma eines Putsches
Bonn, 2006

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (200 KB, PDF-File)


Labour development and actions in Thailand 2005

Thanachaisethavut, Bundit

Labour development and actions in Thailand 2005

Bangkok;Bonn, 2007

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,6 MB PDF-File)


[Labour development and actions in Thailand 2005

Thanachaisethavut, Bundit

[Labour development and actions in Thailand 2005

Bangkok;Bonn, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,8 MB PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา