เอกสารเผยแพร่

NBTC digital public TV licensing

Paireepairit, Isriya

NBTC digital public TV licensing

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (900 KB, PDF-File)


Tăng tru'óng xanh, năng dông, bên vũ'ng trên co' sò' kęêt họ'p vó'i công băng xã hôi, cho môt xã hôi tót dẹp.

Saxer, Marc

Tăng tru'óng xanh, năng dông, bên vũ'ng trên co' sò' kęêt họ'p vó'i công băng xã hôi, cho môt xã hôi tót dẹp.

Bangkok(i.V.), 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (680 KB, PDF-File)


The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,3 MB PDF-File)


How can Thailand overcome its transformation crisis?

Saxer, Marc

How can Thailand overcome its transformation crisis?

a strategy for democratic change
Bangkok, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (160 KB, PDF-File)


Green growth and green jobs in Thailand

Anuchitworawong, Chaiyasit; Leangcharoen, Prinyarat; Thampanishvong, Kannika

Green growth and green jobs in Thailand

comparative analysis, potentials, perspectives
Bangkok, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,5 MB PDF-File)


Free space of expression

Paireepairit, Isriya

Free space of expression

new media and Thailand's politics
Singapur, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (360 KB, PDF-File)


A new social contract

Chaisukkosol, Chanchai

A new social contract

the way out for Thailand's political transformation crisis
Bangkok;Bonn, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (310 KB, PDF-File)


[A new social contract

Chaisukkosol, Chanchai

[A new social contract

the way out for Thailand's political transformation crisis
Bangkok, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


In the vertigo of change

Saxer, Marc

In the vertigo of change

how to resolve the political crisis?
Bangkok;Bonn, 2011

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,1 MB PDF-FIle)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา