เอกสารเผยแพร่

The economy of tomorrow

Saxer, Marc

The economy of tomorrow

how to produce socially just, resilient, and green dynamic growth for a good society
Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (19 MB PDF-File)


Fighting corruption in transformation societies

Saxer, Marc

Fighting corruption in transformation societies

Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (65 MB, PDF-File)


Building the good society in Thailand

Saxer, Marc

Building the good society in Thailand

resolving transformation conflict through inclusive compromise
Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (30 MB, PDF-File)


Fighting corruption in transformation societies

Saxer, Marc

Fighting corruption in transformation societies

Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (920 KB, PDF-File)


[The economy of tomorrow

Saxer, Marc

[The economy of tomorrow

how to produce socially just, resilient, and green dynamic growth for a good society]
Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,2 MB PDF-File)


The economy of tomorrow

Saxer, Marc

The economy of tomorrow

how to produce socially just, resilient, and green dynamic growth for a good society
Bangkok, 2014

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,5 MB PDF-File)


NBTC digital TV infrastructure and multiplex

Paireepairit, Isriya

NBTC digital TV infrastructure and multiplex

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (930 KB, PDF-File)


NBTC digital business TV auction rules

Paireepairit, Isriya

NBTC digital business TV auction rules

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,3 MB PDF-File)


[How can Thailand overcome its transformation crisis?

Saxer, Marc

[How can Thailand overcome its transformation crisis?

a strategy for democratic change]
Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,2 MB PDF-File)


The political economy of broadcasting media

Paireepairit, Isriya

The political economy of broadcasting media

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1 MB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด