เอกสารเผยแพร่

Platform economy and its impact on service workers

Wantanasombut, Akkanut; Teerakowitkajorn, Kriangsak

Platform economy and its impact on service workers

Case studies from Thailand
Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3 MB, PDF-File)


Changing Thailand's future with tax reform

Pitidol, Thorn

Changing Thailand's future with tax reform

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (690 KB, PDF-File)


Access to justice at the level of police investigation

Access to justice at the level of police investigation

Case studies on violence against women
Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB PDF-File)


The education of a dreaming can 01

Werasakwong, Tanis

The education of a dreaming can 01

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (47 MB PDF-File)


Women's education

Naowarat, Nongyao

Women's education

Self and knowledge space
Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2 MB PDF-File)


[A study on just transition]

Sutummakid, Niramon; Kulkolkarn, Kiriya

[A study on just transition]

[Preliminary study on impact of climate change on labour in Thailand]
Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,1 MB PDF-File)


[Ecofeminism and Social Movements in Thailand]

Hassarungsee, Ranee

[Ecofeminism and Social Movements in Thailand]

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (350 KB, PDF-File)


[Changing Thailand's future with tax reform]

Pitidol, Thorn

[Changing Thailand's future with tax reform]

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


[Conscription in Thailand

Ketwongkot, Tanai

[Conscription in Thailand

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


[Conscription in Germany]

Windwehr, Svea

[Conscription in Germany]

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (300 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด