เอกสารเผยแพร่

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Bangkok, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


La recherche dàlternatives

Kosaikanont, Romyen

La recherche dàlternatives

Développement "extractiviste" et résistance des travailleuses féministes en Thaïlande
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (480 KB, PDF-File)


A busca de alternativas

Kosaikanont, Romyen

A busca de alternativas

Desenvolvimento "extractivista" e resistência das trabalhadoras feministas na Tailândia
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (470 KB, PDF-File)


The pursuit of alternatives

Kosaikanont, Romyen

The pursuit of alternatives

"Extractivist" development and feminist workersʿ resistance in Thailand
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 3 / Thai

Lesebuch der Sozialen Demokratie ; 3 / Thai

Bangkok, 2019

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (4,6 MB PDF-File)


Impact of transition to electrical vehicles on workers in auto-parts manufacturing

Kulkolkarn, Kiriya

Impact of transition to electrical vehicles on workers in auto-parts manufacturing

Bangkok, 2019

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,4 MB PDF-File)


Gender and the future of work in Thailand

Kosaikanont, Romyen

Gender and the future of work in Thailand

Bangkok, 2019

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (460 KB, PDF-File)


Trade unions in transformation

Trade unions in transformation

6 success stories
Bangkok, 2019

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (5,1 MB PDF-File)


[Thai unionism as a social movement]

Ativanichayapong, Napaporn

[Thai unionism as a social movement]

Bangkok, 2018

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (600 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา