เอกสารเผยแพร่

One step forward, two steps back?

One step forward, two steps back?

a comparative analysis of public sector collective bargaining in Korea, the Philippines and Thailand ; presented at the 4th Asian Congress of the International Industrial Relations Association, 20-21 November 2001
QuezonCity, 2004, 19052005

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Women's human rights in Southeast Asia

Hörtreiter, Isabel

Women's human rights in Southeast Asia

Bonn, 2005

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (4,6 MB PDF-File)


Khantong, Thanong

A new global financial architecture: a Thai perspective

Bonn, 2001, http://libraryfesde/fulltext/iez/00768htm

Go to Publication


The crisis of Thailand and the International Monetary Fund

Bungarten, Pia

The crisis of Thailand and the International Monetary Fund

, 1999

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Asien auf die Sexindustrie

Fachtagung, 23-November 1998
Bonn, 2000

Go to Publication (120 Kb, Text)


Hanisch, Rolf

Thailand

Wirtschaftswachstum und Konsolidierung der Demokratie

Go to Publication


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา