เอกสารเผยแพร่

[Legal rights of homeworkers in Thailand

Meesit, Charit; Tulaphan, Poonsap Suanmuanf

[Legal rights of homeworkers in Thailand

Bangkok;Bonn, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (230 KB, PDF-File)


An overview on gender budgeting

An overview on gender budgeting

Bangkok;Bonn, 2008

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (325 KB, PDF-File)


Thailand nach den Wahlen

Chrobot, Stefan

Thailand nach den Wahlen

Premier Thaksin zwischen Machtzuwachs und Krise im Süden
Bonn, 2005

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (150 KB, PDF-File)


Executive summary of the draft report "Tsunami impact on workers in Thailand"

Executive summary of the draft report "Tsunami impact on workers in Thailand"

Bangkok, 2005

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์


A new dynamic for peace?

A new dynamic for peace?

Post-Tsunami reconstruction and its impact on conflict resolution ; case studies from India, Indonesia, Sri Lanka and Thailand
Bonn, 2005

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,3 MB, PDF-File)


In the Tsunami's wake

In the Tsunami's wake

media and the coverage of disasters in Asia
Bangkok,Bonn, 2006

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,7 MB PDF-File)


Media reform going backward?

Media reform going backward?

Bangkok,Bonn, 2006

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,8 MB PDF-File)


Trotz innenpolitischer Krise

Chrobot, Stefan

Trotz innenpolitischer Krise

Premier Thaksin hat Thailand fest im Griff
Bonn, 2004

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (440 KB, PDF-File)


For Thailand's women workers

For Thailand's women workers

twelve years of struggle

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (2,52 MB PDF-File)


Hanisch, Rolf

Krisenmanagement in Thailand

Premier Thaksin als Vorstandschef der Thailand Inc.
Bonn, 2002

Go to Publication (74 KB, Text)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา