เอกสารเผยแพร่

[Smart city - social city]

[Smart city - social city]

[Putting people first]
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (18 MB, PDF-File)


Youth study Thailand

Nogsuan Sawasdee, Siripan; Domjun, Jiraporn

Youth study Thailand

2020-2021
Bangkok, 2023

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (6,8 MB PDF-File)


[Icons of gender justice]

[Icons of gender justice]

[Paving the way for women's rights in Asia]
Bangkok, 2022

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (28 MB, PDF-File)


Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Cheeppensook, Kasira

Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Geopolitics of the pandemic in Thailand
Singapore, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (280 KB, PDF-File)


On-demand food delivery

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

On-demand food delivery

Emerging realities in Thailand's platform-mediated work
Bangkok, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (590 KB, PDF-File)


Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Kulkolkarn, Kiriya

Impact of the transition to electrical vehicles on workers in automotive parts manufacturing in Thailand

Bangkok, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (860 KB, PDF-File)


New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Teerakowitkajorn, Kriangsak; Tularak, Woradul

New forms of platform mediated work for on-demand food delivery

Bangkok, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,4 MB PDF-File)


La recherche dàlternatives

Kosaikanont, Romyen

La recherche dàlternatives

Développement "extractiviste" et résistance des travailleuses féministes en Thaïlande
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (480 KB, PDF-File)


A busca de alternativas

Kosaikanont, Romyen

A busca de alternativas

Desenvolvimento "extractivista" e resistência das trabalhadoras feministas na Tailândia
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (470 KB, PDF-File)


The pursuit of alternatives

Kosaikanont, Romyen

The pursuit of alternatives

"Extractivist" development and feminist workersʿ resistance in Thailand
Maputo, 2020

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info.thailand(at)fes.de

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด