มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประเทศไทย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.  เพิ่มเติม

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Makkasan Ratchathewi,
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา

แรงงานและการเจรจาทางสังคม
โครงการต่างๆ

แรงงานและการเจรจาทางสังคม

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้เกิดคำถามต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และต่อรูปแบบในอนาคตของงานและการจ้างงาน สนับสนุนความสมานฉันท์ในหมู่คนงาน รวมทั้งการพัฒนาขบวนการแรงงานที่ครอบคลุมทั่วถึงและทุกคนมีส่วนร่วม เพิ่มเติม

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน
โครงการต่างๆ

ความเป็นพลเมืองในสังคมระยะเปลี่ยนผ่าน

FES ประเทศไทย ร่วมกับองค์กรเครือข่ายจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ส่งเสริมให้เกิดพลเมืองที่มุ่งมั่นเพื่อความเป็นธรรมทางสังคม และสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตยที่คำนึงถึงความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพลเมืองทุกภาคส่วน เพิ่มเติม

สตรีนิยม
โครงการต่างๆ

สตรีนิยม

FES ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนเครือข่ายของกลุ่มสตรีนิยม ผ่านเวทีและการประชุมกลุ่มต่างๆ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับกลุ่มนักกิจกรรม เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมในขบวนการเคลื่อนไหวด้านสตรีนิยมในประเทศไทย เพิ่มเติม

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ
โครงการต่างๆ

การเปลี่ยนผ่านด้านสังคม-เศรษฐกิจ

FES ทำงานร่วมกับองค์กรภาคี ในการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนโยบายมีโอกาสแลกเปลี่ยนกันในโครงการเศรษฐกิจแห่งอนาคต (Economy of Tomorrow) ประเด็นที่เราให้ความสำคัญในขณะนี้ก็คือ การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพิ่มเติม

เอกสารเผยแพร่

[Icons of gender justice]

[Icons of gender justice]

[Paving the way for women's rights in Asia]
Bangkok, 2022

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (28 MB, PDF-File)


Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Cheeppensook, Kasira

Systemic Implications of the COVID-19 Crisis in Asia

Geopolitics of the pandemic in Thailand
Singapore, 2021

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (280 KB, PDF-File)


คุณอาจจะมีความสนใจใน...

FES เอเชีย

FES เอเชีย

มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ในเอเชียขับเคลื่อนกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความยุติธรรมทางสังคม, ขับเคลื่อนเทิศทางศรษฐกิจในอนาคต, และเสริมสร้างความร่วมมือเพื่ออิสรภาพ และความมั่นคง เพิ่มเติม


เพิ่มเติม

Facebook

Facebook

เพื่อที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับ FES ประเทศไทย และกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเร็ว ๆ นี้มากขึ้น ติดตามและกดไลค์ Facebook Page ของเรา เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

FES เชื่อมโยง

FES เชื่อมโยง

การเชื่อมโยงผู้คนในเจตนารมณ์ของสังคมนิยมประชาธิปไตย เราเป็นแหล่งข้อมูลและแบ่งปันเนื้อหาภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการแปลมาจากภาษาเยอรมันและเครือข่ายของมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ทั่วโลก เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

วารสาร IPS

วารสาร IPS

วารสาร IPS เป็นนิตยสารน้องใหม่ที่มีการสืบทอดกันมาเนิ่นนาน วารสารออนไลน์นี้เน้นไปที่ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมโลก และนำมุมมองใหม่ ๆ ของเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม, การบูรณาการของยุโรป, ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, สังคมนิยมประชาธิปไตย, และนโยบายการพัฒนา เพิ่มเติม

เพิ่มเติม

กลับไปบนสุด