เอกสารเผยแพร่

NBTC digital business TV auction rules

Paireepairit, Isriya

NBTC digital business TV auction rules

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,3 MB PDF-File)


[How can Thailand overcome its transformation crisis?

Saxer, Marc

[How can Thailand overcome its transformation crisis?

a strategy for democratic change]
Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,2 MB PDF-File)


The political economy of broadcasting media

Paireepairit, Isriya

The political economy of broadcasting media

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1 MB, PDF-File)


NBTC digital public TV licensing

Paireepairit, Isriya

NBTC digital public TV licensing

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (900 KB, PDF-File)


Tăng tru'óng xanh, năng dông, bên vũ'ng trên co' sò' kęêt họ'p vó'i công băng xã hôi, cho môt xã hôi tót dẹp.

Saxer, Marc

Tăng tru'óng xanh, năng dông, bên vũ'ng trên co' sò' kęêt họ'p vó'i công băng xã hôi, cho môt xã hôi tót dẹp.

Bangkok(i.V.), 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (680 KB, PDF-File)


The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (420 KB, PDF-File)


The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Saxer, Marc

The economy of tomorrow - how to produce socially just, sustainable and green dynamic growth for a good society

Bangkok, 2013

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (1,3 MB PDF-File)


How can Thailand overcome its transformation crisis?

Saxer, Marc

How can Thailand overcome its transformation crisis?

a strategy for democratic change
Bangkok, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (160 KB, PDF-File)


Green growth and green jobs in Thailand

Anuchitworawong, Chaiyasit; Leangcharoen, Prinyarat; Thampanishvong, Kannika

Green growth and green jobs in Thailand

comparative analysis, potentials, perspectives
Bangkok, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (3,5 MB PDF-File)


Free space of expression

Paireepairit, Isriya

Free space of expression

new media and Thailand's politics
Singapur, 2012

ดาวน์โหลดสิ่งพิมพ์ (360 KB, PDF-File)


มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท ประจำประเทศไทย

ที่อยู่ อาคารธนภูมิ ชั้น 23
เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
Makkasan Ratchathewi,
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพ 10400

+ 66 (0) 2652 7178
+ 66 (0) 2652 7180

info(at)fes-thailand.org

ทีมงานและติดต่อเรา

กลับไปบนสุด